Gepost door: Johan | mei 17, 2011

Waarom een nieuwe expressie van kerk-zijn?

Waarom zou er in Amersfoort nog een kerkdienst bij moeten komen? 033 barst al van de kerken en er komen er nog meer bij. Zitten we te wachten op nog meer kerken? Deze retorische vraag draagt het antwoord al in zich: “Nee, dat is niet nodig! Weest actief in je eigen kerk. Daar is genoeg te doen.” Natuurlijk is dit waar, maar…

Stefan Paas, specialist op gebied van gemeentestichting heeft het tijdens zijn inaugurele rede aan de VU gehad over de noodzaak van “vernieuwende gemeentestichting”:

“…innovatie is niet te plannen of te programmeren. Als je kunt plannen hoe een vernieuwing eruit zal zien, is het namelijk geen vernieuwing meer. Innovatie ligt achter de horizon. We zijn op zoek naar nieuwe antwoorden, niet naar antwoorden die we nu al kunnen zien….”

“De Nederlandse wetenschapper Bart Nooteboom stelt dat radicale vernieuwing alleen gebeurt wanneer men zich kan onttrekken aan de macht van het bestaande, de inherente neiging tot conformisme die in elke organisatie bestaat.20 Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer creatieve mensen bij elkaar worden gebracht in een aparte afdeling binnen de organisatie, of wanneer zij een nieuwe organisatie mogen beginnen. Er moeten ‘vrijhavens’ zijn voor vernieuwingen, waarin een uitdagende omgeving wordt geboden, die mensen voor niet direct oplosbare vragen stelt. “Verandering van het bestaande vergt vaak een lange omweg van experimenten buiten de bestaande orde” (Nooteboom). Nieuwe ideeën ontstaan buiten, of aan de rand van de organisatie – niet in het uitgebalanceerde midden.”

“Vandaag is dat niet anders. Alan Hirsch zegt zelfs dat de geschiedenis van de zending ons leert dat “alle grote zendingsbewegingen beginnen aan de randen van de kerk, onder de armen en de gemarginaliseerden, en zelden of nooit in het centrum””

“Al deze motieven onderstrepen wat mij betreft dat het er vandaag niet om gaat zoveel mogelijk gemeenten te stichten, maar om nieuwe manieren van kerk-zijn te ontwikkelen. We hebben in Nederland voorlopig geen behoefte aan méér kerken. Wie vandaag de zoveelste evangelische gemeente in Barneveld, Amersfoort of Apeldoorn wil beginnen, moet zich wat mij betreft serieus onderzoeken of al dat gepraat over evangelisatie enige realiteit heeft.”

“We hebben geen behoefte aan méér kerken, maar we hebben schreeuwend behoefte aan contextuele en geloofwaardige kerken. Voor zover dit meer een kwestie is van innovatie dan van aanpassing, denk ik dat we niet om nieuwe christelijke gemeenschapsvorming heen kunnen. Meer dan ooit hebben we broedplaatsen nodig van creativiteit, opoffering en bezieling, aan de organisatorische rand van het kerkelijk leven. Dat, en niets anders, is de rechtvaardiging voor kerkplanting in een post-christelijke samenleving.”

Mijn conclusie is dat er geen nieuwe evangelische gemeentes of veilige refodooms nodig zijn, maar innovatieve broedplekken. Juist in Amersfoort waar deze er niet zijn.

<a href="http://www.gemeentestichting.nl/content/view/261/1/“>Lees de hele rede van Stefan Paas

Gepost door: Johan | april 4, 2011

Nieuwe Kerk Amersfoort?

Is er ruimte en behoefte aan een nieuwe kerk in Amersfoort? Deze gedachte zit al enkele maanden in mijn hoofd. Amersfoort is een middelgrote stad op de grens van de Veluwe en de Randstad. Daardoor ken ik nauwelijks plaatsen waar meer (verschillende) kerken actief zijn. Juist omdat de “orthodoxe” en “evangelische” wereld sterk vertegenwoordigd is in 033 springen de nieuwe kerken uit de grond. Van missionair-PKN tot Prosperity, alles lijkt aanwezig. In de VInex-wijken groeien de jonge samenwerkingskerken, in achterstandbuurten zijn voorzichtige presentie-initiatieven en vanuit de veluwe rukken de prosperity kerken op. “Jong&Vrij” zit in Nijkerk en ook “de Doorbrekers” komt naar Amersfoort. Ook kerken als Rafael groeien als kool.

Toch mis ik een soort samenkomst. Wat zou het mooi zijn als er een kerk zou zijn waarbij je echte goede onderbouwde preken zou ontvangen (die zijn er natuurlijk wel, maar vaak niet in combinatie met jeugdige stijl of creativiteit…). Zelf heb ik inmiddels veel ervaring met de theologie van N.T. Wright, Walter Brueggemann, Stanley Hauerwas en Jurgen Moltmann. Deze theologie is inmiddels behoorlijk “populair” aan het worden door de boeken en NOOMA-dvd’s van Rob Bell en radicale Jezus-volgelingen als Shane Claiborne. De theologie is niet alleen inhoudelijk ijzersterk (vooral in vergelijk met dat wat wij “orthodox of evangelisch” noemen), ze is ook een antwoord op de problemen van deze wereld en de vragen en kritiek van moderne mensen. Ik ken echter geen kerken in 033 die hier iets mee doen… (in heel NL trouwens niet.)

Wat zou het mooi zijn als we eens wat anders kunnen zingen dan de combinatie opwekkingsliedjes en Liedboek. De muzikale armoede in kerken is enorm. En de tekstuele/inhoudelijk kaalslag van opwekking en hillsong is haast niet meer te keren. In de Nomaden hebben we veel ervaring met zingen van liederen uit nieuwe en andere tradities. We genieten we al jaren van Psalmen van Nu en Schrijvers voor Gerechtigheid, maar ook van Taize, Negro Spirituals en Iona. Zou er in O33 behoefte zijn aan zo’n kerk?

Wat zou het mooi zijn als er een kerk zou zijn waar kinderen niet weggestopt worden in een kinderprogramma, maar gewoon mee kunnen doen met de viering? Een kerk waar er niet alleen rijen met consumenten zitten, maar waar mensen op verschillende manieren kunnen participeren en produceren, juist ook kinderen.

Wat zou het mooi zijn als er een kerk zou zijn met meer aandacht voor kunst, gerechtigheid, twijfel, spiritualiteit maar met een duidelijke visie op onderwijs en leren. Volgens mij is hier behoefte aan: een kerk die enerzijds ruimte geeft en niet elke zondag “de waarheid” over mensen uitstort, maar die anderzijds wel duidelijkheid biedt aan mensen die allerlei vragen hebben over bijbel, leefstijl, theologie, ethiek etc.

Wat zou het mooi zijn als er een kerk zou zijn die niet de volgende nieuwe kerk is die de andere kerken opeet. De groei van alle kerken in Amersfoort komt voor 95% uit bestaande kerken. Niet dat wij de illusie moeten hebben dat er veel buiten-kerkelijke mensen zullen komen, maar we kunnen wel samenwerken met, of zelfs werken vanuit het belang van bestaande kerken. Ik stel me zelfs voor dat een nieuwe kerk in 033 een kerk is binnen het netwerk van kerken en dat we synergetisch werken: geen concurrentie, maar aanvulling en versterking.

Een kerk die haar basis kent in de aanwezige netwerken, groepen, studentenverenigingen, jongeren-groepen en die op bepaalde specialistische functies een toevoeging is. Kan er in 033 een kerk bijkomen die een schat aan ervaring uit Psalmen voor Nu, N.T. Wright, Emerging Church, NOOMA, Rob Bell, Nomaden, De Zevende Regel, OASE, HiP, innovatie, coaching, creativiteit en kunst inbrengt in de bestaande expressies van kerk?

Denk je mee?

Gepost door: Johan | januari 24, 2011

OASE Eten & Vieren

Het komende voorjaar organiseren de Nomaden in Soest samen met de PG Emmakerk een aantal OASE vieringen. Een OASE is een alternatieve / creatieve samenkomst die bestaat uit een maaltijd en een viering. Voor de maaltijd neemt iedereen iets mee, dus elke keer is het een enorme rijk en verrassend diner. De viering zal gehouden worden in een zaaltje van de Emmakerk, sfeervol ingericht. Sergej Visser verzorgt de muziek die bestaat uit Taize liederen, oude spirituals en Psalmen voor Nu. We leren veel nieuwe liederen samen meerstemmig aan.

Elke OASE viering staan we stil bij een thema uit “De Zevende Regel”. Dit is een nieuwe monastieke leefregel die gaat over je levensstijl. Wat betekent het nu in de praktijk om Jezus te volgen? In de kloostertraditie vinden we veel antwoorden op de vraag. En nu zijn die oude antwoorden in een nieuw jasje gestoken met zeven thema’s en zeven kleuren.

Kom je ook een keer kijken?

Hieronder een lijst met data, tijd , plaats en onderwerpen:

Adres:

Emmakerk, Regentesselaan 2B, Soest.

Tijd: 18:00 uur maaltijd, 19:00 uur viering.

Zondag 20 februari “Naastenliefde” – ROOD

Het volgen van Jezus betekent dat we onze naasten liefhebben. Jezus gaf om de eenzame en zwakke mensen in de samenleving. Geloven in de praktijk bestaat uit liefde en zorg, aanvaarding en aandacht voor hen die het zo nodig hebben.

Zondag 20 maart “Duurzaamheid” – GROEN

Het volgen van Jezus betekent het besef hebben dat de wereld Gods schepping is. De natuur, het milieu en ons lichaam wordt kapot gemaakt door te veel consumptie en vervuiling. Geloven in de praktijk bestaat uit zorg voor alles wat leeft.

Zondag 17 april “Spiritualiteit” – BLAUW

Het volgen van Jezus betekent het leven onder een open hemel. Gebed, bijbelstudie, eenvoud en stilte zijn elementen die horen tot discipline van christenen. Geloven in de praktijk bestaat uit dagelijks gebed en een spiritueel leven.

Zondag 15 mei “Gerechtigheid” – ORANJE

Het volgen van Jezus betekent hopen op een wereld waar gerechtigheid bestaat. Jezus nam geen genoegen met de onderdrukkende machten van zijn tijd en stelde zijn leven in de waagschaal. Geloven in de praktijk is Jezus hierin volgen.

Zondag 19 juni “Ritme” – PAARS

Het volgen van Jezus betekent leven volgens het ritme dat God geeft in de natuur en in de traditie van de kerk. We staan stil bij de getijden, de dagen, de feesten en de momenten van vasten. Geloven in de praktijk heeft een ritme van speciale momenten.

 

Gepost door: Johan | november 15, 2010

OASE in de Emmakerk

Een àndere vorm van bezig zijn met geloof. Daar gaan we op zoek samen met iedereen die open staat voor vernieuwing van de kerk. Samen met De Nomaden uit Soest -bekend van de maandelijkse Oase-vieringen in de Rembrandtkapel- willen we daar op zondagavond 21 november mee beginnen.

Eerst tijd nemen om elkaar te treffen onder het eten. Neem mee wat je lekker vindt – genoeg voor jezelf en een ander – deel ervan met elkaar – en je zult zien dat er altijd genoeg is voor iedereen. En daarna samen pratend, musicerend en vooral zingend bezig met de bijbelse boodschap. We leren liederen uit Taizé en Iona, Psalmen voor Nu en spirituals.
‘Wie zingt, bidt dubbel’ zei een oude kerkvader. En zo willen we open staan voor God. Om 18.00 uur starten we met de maaltijd. Om 19.00 uur gaan we door met de viering.
Het is de bedoeling van het Jeugdwerkoverleg en De Nomaden om in de loop van het seizoen een paar van deze vieringen te gaan organiseren.

Gepost door: Johan | oktober 17, 2010

Lezing Evert Jan Ouweneel in Soest

GELOOF NAAR MIJN HART

Wat zou jij het liefste willen geloven? En kun je het ook geloven of kom je niet verder dan het te hopen? Op 4 december a.s. ben je van harte uitgenodigd om eens een dag lang stil te staan bij een oeroud geloof. Velen hebben een bepaalde versie ervan de afgelopen decennia vaarwel gezegd, maar Evert Jan Ouweneel zal het het 2000 jaar oude joods-christelijk geloof beschrijven zoals je het nog nooit gehoord hebt.
Mocht je denken aan een geloof dat draait om de keuze tussen verlossing en verdoemenis, hemel en hel, dan zal Evert Jan laten zien dat het in feite een geloof is dat beantwoordt aan ons diepe verlangen naar aardse vrede en gerechtigheid. Laat je verrassen en bepaal zelf of het de moeite van het hopen waard is.

Programma:
09.30 uur ontvangst
10.00 uur eerste sessie: wat het joods-christelijk geloof zo origineel en eigenwijs maakt
11.00 uur pauze
11.30 uur tweede sessie: een joods-christelijke kijk op de wereldgeschiedenis
12.30 uur lunch
13.30 uur derde sessie: het joods-christelijk geloof temidden van de religies
14.30 uur pauze
15.00 uur vierde sessie: wat het in de bijbel betekent om uitverkoren te zijn
16.00 uur borrel

Evert Jan is filosoof en internationaal adviseur binnen World Vision, een hulp- en ontwikkelingsorganisatie.

Wees hartelijk welkom op 4 december in Soest! Meer informatie volgt na aanmelding.
Aanmelden bij Petra van Dormael: pvdormael@hotmail.com

Gepost door: Johan | oktober 9, 2010

OASE op TV

Ok… kort en met een klein groepje, maar toch: OASE op TV

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

Gepost door: Johan | september 17, 2010

Nomaden groep

Binnenkort gaan we weer van start met de Nomaden groep op de dinsdagavond. Kijk op de agenda voor de data en locatie. We beginnen een avond om 19:00 uur met een warme maaltijd. Iedereen neemt iets mee om met elkaar te delen. Neem ongeveer genoeg mee voor jezelf of je gezin.

De rest van de avond vullen we met zingen, bidden en een onderwerp. De onderwerpen voor de komende vier avonden:

Di. 28 sept. bij Sergej en Christine
Onderwerp: Bernard komt uit de geestelijke kast. Gesprek over ons eigen geloofsleven, vragen en motieven.

Di. 05 okt. bij Bernard en Annemarie
Onderwerp: Bespreking Willem Barnard’s “Stille omgang”, een dagboek met theologisch/poëtische diepgang door Sergej.

Di. 19 okt. bij Sergej en Christine
Onderwerp: Vincent van Gogh, een blik in het geloofsleven van Vincent en de mensen door zijn schilderijen door Marlies.

Di. 02 nov. bij Bernard en Annemarie
Onderwerp: John Howard Yoder’s “Politics of Jesus”, over de plaats van gelovigen ten opzichte van de machten door Johan.

nieuw? Geef even een mailtje of belletje… Hartelijk welkom!

Gepost door: Johan | augustus 29, 2010

Nieuw seizoen, nieuwe plannen

Het seizoen 2010-2011 staat voor de deur en we willen graag vooruitkijken. Er zijn enkele ontwikkelingen in Soest en Utrecht:

– In Utrecht zijn er elke maand “Blossom” vieringen. Blossom is een viering met veel aandacht voor ontmoeting, creativiteit en interactie. Ook maaltijd en de sfeervolle kapel van Ki Tov is de moeite waard. Kom elke tweede zondag van de maand naar Blossom.

– In Soest gaan we door met de Nomaden-kring en de kleine OASE’s. We bezinnen ons over de grote OASE’s. Misschien gaan we iets doen met Taize in Soest of vieringen en een lifestyle groep in de Wilhelminakerk op basis van “De Zevende Regel”.

– Ook in Utrecht zijn er groepen van de Nomaden Utrecht, Jesus Freaks, Heem en Time to Turn. Allemaal goede initiatieven van pioniers. Zelf zou ik in Utrecht een bijeenkomst willen organiseren met diepgang en theologische inhoud.

– Naast bijeenkomsten experimenteer ik met dagelijks morgengebed en oproep tot avondgebed. Ook dit is onderdeel van “De Zevende Regel”. Dit gebeurt via UStream in combinatie met Twitter en Facebook. Je mag ook meedoen met gebedsintenties onder de hashtag #morgengebed en #avondgebed.

– Natuurlijk willen we doorgang met acties via Hulp in de Praktijk (Stichting Hip) en andere activitieiten.

Neem gerust contact met ons op voor deelname aan activiteiten of hou de agenda in de gaten.

Johan ter Beek

Gepost door: Johan | mei 27, 2010

OASE | Today

Wanneer: Zondag, 20 juni, 13:30 uur.

Waar: Rembrandtlaan 20, Soest.

Bijzonderheden: Neem iets mee voor de lunch.

Gepost door: Johan | april 24, 2010

OASE | De meeste dromen zijn bedrog…


De dromen van Johannes zijn het uitgangspunt voor deze grote OASE. Hoe zit het met de nieuwe schepping die aangebroken is met de opstanding van Jezus uit het graf? Wat is de betekenis van deze opstanding voor een wereld vol lijden en onrecht? Is Jezus eigenlijk wel koning? En komt er ooit een nieuwe schepping en het herstel van alle dingen? Of is deze droom een groot bedrog?
We gaan het verhaal van Johannes lezen en kijken naar onze eigen rol in deze wereld. Via liederen, verhalen en het maken van een groot kunstwerk beleven we de droom van Johannes opnieuw.

Wanneer: Zondag 16 mei, 13:30 uur.
Waar: Rembrandtlaan 20, Soest.
Bijzonderheden: Neem iets mee voor de lunch.

Older Posts »

Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.